Hva er HypeLAN? Jo – HypeLAN er Sunnmøre Data og Kulturs forsøk på å arrangere et dataparty i Ålesund Kommune. Første arrangementet ble gjennomført under navnet «JugendLAN», og året etter byttet vi navn «HypeLAN».

I 2015 ønsket vi å gjøre noe spektakulært, så vi prøvde oss på å arrangere et svært dataparty i Sparebanken Møre Arena. På grunn av dårlig billettsalg ble det avlyst, men vi prøvde igjen med HypeLAN i gymsalen på NTNU.

I 2016 ble 100 billetter solgt, og det var tidenes HypeLAN. Året etter, i 2017, ble det bestemt at gymsalen på NTNU skulle bygges om til undervisningsrom og vi måtte finne nye lokaler. Borghallen på Blindheim ble valgt. Deretter er resten historie – billettsalget var for dårlig og vi bestemte oss for å avlyse arrangementet nok en gang.

HypeLAN lever videre, men det er dessverre avlyst på udefinert tid.