Sunnmøre Data og Kultur skal ha sitt årlige årsmøte 21. mars 2024 kl 17:00

Møtet er åpent for alle, men kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett.

Delta på møtet elektronisk her: https://meet.google.com/yxz-bvfk-iub

Alle saker som ønskes tatt opp på årsmøtet til SDOK må være levert inn innen 2 uker før gjennomføringen av årsmøtet, altså 7. mars 2024 kl 17:00. 

Alle forslag til saker leveres her: https://forms.gle/ptzJRYTe4CoyWMwK7 

Alle som ønsker å stille til verv, eller som vil nominere noen til styreverv i Sunnmøre Data og Kultur må levere nominasjon innen 7. mars 2024 kl 17:00. 
Forslag til verv leveres her: https://forms.gle/wkgjCb6MrJJi3xR9A

Fullstendig saksliste, årsberetning, regnskap og innkomne forslag vil gjøres tilgjengelig på SDOK sin hjemmeside før møtet.