Årsmøtet for Sunnmøre Data og Kultur ble gjennomført 29. mars 2022, innenfor fristen etter gjeldende vedtekter (2021) for Sunnmøre Data og Kultur.

Årets årsmøte ble gjennomført fysisk med mulighet å delta digitalt.

Innkalling til årsmøtet ble sendt til alle registrerte medlemmer av Sunnmøre Data og Kultur per e-post med lenke til Innkalling. I tillegg ble årsmøtet annonsert på Discord-serveren til SDOK. Lokasjon av møtet annonserte vi skulle være digitalt. Muligheten for fysisk oppmøte ble lagt til senere.

Ved møtestart var vi 11 stemmeberettiget som er 1 mer enn årsmøtet som ble arrangert i 2021. Men i løpet av møtet dukket det opp ytterligere 2 til med stemmerett. Marius Fylling ble enstemmig valgt som møteleder og Jenny Mari H. Ulla som referent/protokollfører.

I årsmøtet ble det behandlet tre innkommende saker, hvorav to var vedteksforslag. 10 personer var nominert til verv i styret. Etter votering fyllte 8 stykker de 1+4+3 vervene som sto på valg.

Protokoll for hele møtet kan i sin helhet bli funnet under dokumenter straks det er klart.