Årsmøtet for Sunnmøre Data og Kultur ble gjennomført 12. mars 2020, godt innenfor fristen som var vedtatt i gjeldende vedtekter (2019) for Sunnmøre Data og Kultur. Årets årsmøte ble vedtatt av 2019-2020 styret for Sunnmøre Data og Kultur skal bli holdt digitalt av hensyn til smittevern i forbindelse med Koronaviruspandemien i 2020.

Innkalling til årsmøtet ble sendt til alle registrerte medlemmer av Sunnmøre Data og Kultur per e-post med lenke til Innkalling. I tillegg ble årsmøtet annonsert på Discord-serveren til SDOK, samt opprettet som arrangement på Facebook. Lokasjon av møtet annonserte vi skulle bli annonsert når nærmere møtetidspunkt.

Som følge av smittevernhensyn valgte styret å kjøre årsmøtet i Google Meet og lenken til Google Meet ble publisert i Discord (og på nett) rett i forkant av møtet.

Ved møtestart var vi 13 stemmeberettiget som er 2 mer enn årsmøtet som ble arrangert i 2019. Marius Fylling ble enstemmig valgt som møteleder og Audun Elvanes som referent/protokollfører.

I årsmøtet ble det behandlet ti innkommende saker, hvorav åtte var vedteksforslag, ett forslag var budsjettendringsforslag og ett forslag til innmelding i NDK. 8 personer har blitt nominert til verv i styret, og samtlige fikk styreverv. Årsmøtet åpnet opp for nominering under årsmøtet til siste verv som varastyremedlem og fikk fylt opp plassen.

Protokoll for hele møtet kan i sin helhet bli funnet under https://www.sdok.no/dokumenter/