Velkommen til årsmøte for 2019 i 4. etg på Akademiet Ålesund.

Påmelding

Nominasjon til verv(frist utgått 16/3/19 klokken 14:00)

Forslag til saker(frist utgått 16/3/19 klokken 14:00)

Innkalling


Denne innkallingen er også sendt til Sunnmøre Data og Kultur sine medlemmer.