En kan lese referat fra årsmøtet her: SDOK Årsmøtereferat 2018

Oppdaterte vedtekter kommer snart.