Sunnmøre Data og Kultur er en organisasjon som arbeider utelukkende på frivillig arbeid, og vi er avhengige av støtte for å gjennomføre de aktivitene som vi har i løpet av et år. Har du lyst til å støtte opp under SDOK på en enkel og kostnadsfri måte? Da er grasrot-andelen perfekt! Les mer om grasrotandelen her: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

For å bli Grasrotgiver for Sunnmøre Data og Kultur sender du SMS «Grasrotandelen 911737620» til 2020!