Referatet fra årsmøtet samt nye vedtekter er nå tilgjengelige fra vår Dokument-side. Møtet behandlet en del saker og vi har fått gjort mye nyttig. Takk til alle som stilte opp på møtet.

Det nye styret ser slik ut:

Med følgende vara:

Takk til nye og gamle medlemmer i styret, vi ser frem til et spennende år!