Vi vil takke alle våre frivillige for det arbeidet som blir utført igjennom et slikt arrangement! Og vi vil også takke for fint samarbeid med foreldregruppen i 10. klasse på VUSK. SDOK konkluderer med vel gjennomført arrangement, og håper vi ser minst like mange tilbake neste gang.

 

VatneLAN
Design: Jonas Driveklepp

Legg igjen en kommentar